Amerika Ulusal Bağımsızlık Günü Sebebiyle Amerikan borsaların kapanışı iie birlikte Tarım Dışı İstihdam Raporu Perşembe gününe çekillmiştir.